صفحه اصلی / اخبار / همایش بزرگداشت حکیم سخن فردوسی

همایش بزرگداشت حکیم سخن فردوسی

بزرگداشت حکیم سخن فردوسی

در مجتمع احسان

روز سه شنبه 24 ارديبهشت ماه ١٣٩٨ مجتمع آموزشي

فرهنگي احسان ميزبان آيين گرامي داشت حكيم سخن، فردوسي

بود. اين آيين باشكوه با استقبال بي نظير ادب دوستان و مردم

فرزانه شيراز روبرو گرديد.

مهندس فال اسيري و خانواده ايشان از مهمانان ويژه اين

مراسم بودند. آيين گرامي داشت با آياتي از قرآن كريم و سرود

ملي آغاز گرديد و پس از آن نماهنگي كه توسط روابط عمومي

مجتمع تهيه شده بود، به آغازينه برنامه رونقي ويژه بخشيد. پس

از خوش آمدگويي دكتر فاضل، آقاي ناصر امامي سخناني پيرامون

مقام حكيم فردوسي و ارزش شاهنامه بيان نمودند.

شعر خواني يكي از دانش آموزان پيش دبستاني مجتمع و

يكي از اعضاي موسسه گلواژه از برنامه هاي ديگر آيين گرامي

داشت بود.

دكتر عبدالعزيز شباني نيز پيرامون سرنمون گفتگو در شاهنامه

سخنراني شيوايي داشتند. اجراي گروه موسيقي چكاد و نقالي

موسسه گلواژه پايان بخش اين مراسم شكوهمند بود.

آيين گرامي داشت حكيم سخن، فردوسي به تلاش و مساعي

دكتر عليرضا طالبان، مدير آموزشي پژوهشي مجتمع آموزشي

فرهنگي احسان و دبير علمي آيين گرامي داشت، دكتر سولماز

مظفري و مهندس ا... وردي و آقای مهدی سیاح پورمسئول روابط عمومی

 مجتمع در تالار مجتمع احسان برگزار شد.