صفحه اصلی / اخبار / آیین گرامی داشت استاد سخنن سعدی شیرازی

آیین گرامی داشت استاد سخنن سعدی شیرازی

برگزاری آیین

بزرگداشت سعدی

در مجتمع احسان

ساعت 6 بعدازظهر روز چهارشنبه5/2/98

بزرگداشت سعدی در مجتمع آموزشی، فرهنگی احسان

برگزار شد. پس از قرائت قرآن و سرود ملی یکی از

دانش آموزان دبیرستانی به نحو بسیار جالبی دیباچه سعدی

را از حفظ قرائت کرد. آقای دکتر امین ا... فاضل مدیر

مجتمع خیرمقدم گفتند و در ادامه آقای ناصر امامی دبیر

انجمن ادب فارس پس از سخنان کوتانی پیرامون عظمت

جهانی سعدی غزلی از خویش را قرائت کرد. سپس آقای

نعمت اللهی استاد دانشگاه سخنانی پیرامون آثار نظم و نثر

سعدی بیان کرد و در ادامه توسط گروه موسیقی خموش

اشعاری از سعدی همراه با نوازندگی گروهی اجرا شد که

مورد استقبال حضار قرار گرفت.

در بخشی از این مراسم دانش آموزان ابتدایی مجتمع احسان

چند حکایت سعدی را به زبا نهای فارسی، انگلیسی، روسی

و لری قرائت کرد و در خاتمه سرکار خانم دکتر مظفری

استاد دانشگاه و دبیر آیین گرامیداشت سعدی از حضور مردم ادب دوست

شیراز تقدیر و تشکر به عمل آوردند.

شایان ذکر است این مراسم به تلاش و برنامه ریزی دکتر علیرضا طالبان ،

 مدیر پژوهشی مجتمع آموزشی فرهنگی احسان و مهندس الله وردی مدیر فرهنگی مجتمع

احسان و  آقای مهدی سیاح پور مسئول روابط عمومی این مجتمع برگزار گردید.