صفحه اصلی / اخبار / همایش زبان

همایش زبان

آموزش زبان تخصصی از طرف موسسه پازیریک در خصوص معرفی موسسه و نقد و بررسی چالش های زبان تخصصی در استان فارس به سخنرانی  آقای محمود

آبادی صورت گرفت.این همایش از ساعت 16 بعد از ظهر طبق برنامه پیش بینی شده  در دو سانس برگزار گردید.پس از اتمام سخنرانی آقای محمود آبادی، میان شرکت

کنندگان حاضر در همایش،قرعه کشی صورت گرفت و جوایزی اهدا شد.